Предназначение:

Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях.

"Ръководство за потребителя" на Резервирано захранване за циркулационни помпи. (.PDF 150kB)

"Ръководство за потребителя модел INT0128" на Резервирано захранване за циркулационни помпи. (.PDF 101kB)

 

Предимства:

 


© INTIEL 2004
Last Update Dec. 03, 2012
Web Design by Plam MediaРезервирано захранване за циркулационни помпи UPS